Kryetari i Kuvendit, z. Gramoz Ruçi, uron Presidentin e Asamblesë së Madhe Kombëtaretë Turqisë, z. Mustafa Sentop, me rastin e 100-vjetorit të Asamblesë

  • Postuar m?, 23/04/2020

 

 

Kryetari i Kuvendit, z. Gramoz Ru?i, i ka d?rguarsot nj? let?r urimi  Presidentit t?Asambles? s? Madhe Komb?tare t? Turqis?, z.Mustafa Sentop, me rastin e 100-vjetorit t? themelimitt? saj.

 

Me rastin e 100-vjetoritt? Asambles? s? Madhe Komb?tare t? Turqis?, e cila u mblodh p?r her? t? par? n?vitin 1920 n? Ankara, n? emrin e Kuvendit t? Shqip?ris? si edhe n? emrin timpersonal, Ju uroj suksese t? m?tejshme n?zhvillimin dhe  p?rparimin e Turqis?, konsolidimin e jet?sparlamentare dhe institucioneve t?tjera demokratike.

Krijimii Asambles? s? Madhe Komb?tare ishte nj? sukses shum? i r?nd?sish?m i Turqis?dhe hodhi themelet p?r nj? republik? t? pavarur, laike e moderne si edhezhvillimin dhe mir?qenien e popullit turk.

Populli shqiptardhe Kuvendi i Shqip?ris? g?zohen sinqerisht p?r arritjet e Turqis? mike dhe iurojn? avancim t? m?tejsh?m n? rrug?n e progresit dhe demokracis? si edhekontributin e madh p?r zhvillimin, paqen, stabilitetin dhe sigurin? n? rajon em? gjer?.

100-vjetori i Asambles? s? Madhe Komb?tare t? Turqis? kremtohet n?nj? koh? t? v?shtir? p?r Turqin?, por edhe p?r t? gjitha vendet e bot?s.  Turqia, ashtu si edhe Shqip?ria dhe gjith?popujt n? planet, jan? p?rfshir? n? nj? betej? p?r mbrojtjen e jet?ve njer?zoreprej p?rhapjes s? pandemis? s? COVID-19. Ne, shqiptar?t, ndjekim me v?mendjebetej?n e mjek?ve, institucioneve dhe popullit v?lla turk kund?r k?tij rrezikudhe g?zoh?mi p?r mbrojtjen e shp?timin e ?do jete njer?zore.

N? luft?n kund?rCOVID-19 asnj? vend nuk ?sht? i vet?m, por ka mb?shtetjen e solidaritetin egjith? njer?zimit. T? gjith? d?shirojm? me gjith? shpirt q? e keqja t? ndalet sa m? shpejt dhe popujt tan? siedhe t? gjith? popujt e bot?s t’u kthehet jet?s normale dhe g?zimeve t? saj.

Duke p?rfunduar, m? lejoni, Zoti President, t?shpreh edhe nj?her? urimet e  mia m? t?sinqerta me rastin e 100-vjetorit t?Asambles? s?Madhe Komb?tare t? Turqis? dhe t? shpreh besimin se bota dhe vendet tona shum?shpejt do ta fitojn? k?t? betej?dhe Kuvendi i Shqip?ris? dhe Asambleja eMadhe Komb?tare e Turqis? do t? vazhdojn? bashk?punimin e shk?lqyer midis tyre.“, shkruhet n? letr?n e urimit t? Kryetarit t? Kuvendit, z. Gramoz Ru?i, drejtuarPresidentit t? Asambles? s? Madhe Komb?taret? Turqis?, z. Mustafa Sentop.

 

 

 


Share